EĞİTİMLERİMİZ


2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği işverenler işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için onları bilgilendirme, farkındalığını arttırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği işverenler işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için onları bilgilendirme, farkındalığını arttırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bizler bu yasal mevzuat gereği işyerinizde eğitim ihtiyaç analizleri uygulayarak sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimlerin belirlenmesi ve bunların yetkin kişilerce verilmesini sağlayarak; çalışanlarınızı korumak ve yasal sorumluluklarınızın yerine getirilmesini sağlıyoruz.

 

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.

İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:

İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.